+36 33 512 468
Monday-Friday: 6:00 -14:00 / Weekends closed
grante@grante.hu

Grante - Data protection

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Tájékoztatóban leírt adatkezelések a GDPR által meghatározott adatkezelésnek minősülnek.


1.) A GRANTE ZRT. tevékenysége során az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli. Ezen jogszabályok különösen:

a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény),

b) A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve,

c) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. Törvény,

d) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény,

e) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény


2.) A személyes adatok kezelése minden esetben az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Ön személyes adatait kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcélra –saját hírlevél küldésére – használjuk fel.

3.) Az Ön jogai és jogérvényesítésük:

a) Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

b) Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a mi adatainkról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Ezt a tájékoztatást mi a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen adjuk meg Önnek a tájékoztatást.

c) Amennyiben valóságnak meg nem felelő személyes adatot rögzítettünk, az Ön kérelmére helyesbítjük.


4.) Töröljük az Ön személyes adatát, amennyiben:

a) annak kezelése jogellenes,

b) Ön kéri,

c) az adat hiányos vagy téves – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki-,

d) az adatkezelés célja megszűnt,

e) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

f) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte,


5.) Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Adatvédelmi Biztos Hivatala

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

postacím: 1387 Budapest, Pf. 40.

telefon: 06- 1-475-7186, 06- 1-475-7100

fax: 06-1-269-3541

e-mail: adatved@obh.hu

weboldal: www.abiweb.obh.hu


6.) Adatkezelő a weboldal üzemeltetője, amely elsődlegesen az általa nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

GRANTE Zrt.

cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi út 5-7.

levelezési cím: 2501 Esztergom, Pf. 84.

telefon: +36 33 435 272

fax: +36 33 512 437

e-mail: grante@grante.hu

web: www.grante.huA KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖREA Szolgáltatások igénybevételével a felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztató feltételeit, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során az általa közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. A felhasználó nem jogosult a weboldal Szolgáltatásainak a használatára amennyiben az Adatvédelmi tájékoztató tartalmával nem ért egyet, vagy bármely más, a weboldalon található felétellel vagy nyilatkozattal.


Tájékoztatjuk, hogy velünk, vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk eléréséhez szükségesek a személyes adatai.


Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, pl. név, születési hely, idő, e-mail cím, IP cím, egyéb adatok.

Ha a felhasználó látogatja a weboldal felületét, feliratkozik hírlevélre, válaszol kérdőívre, kapcsolatba lép a támogató csoporttal (Support Team), vagy más okból a weboldalra regisztrál az adatkezelő a felhasználó személyéhez köthető adatokat rögzít.

Felhívjuk a figyelmét, hogy hírlevélre történő feliratkozáshoz a felhasználó neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma rögzítésre kerül.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A pontatlan adatok befolyásolhatják a weblap használhatóságát, a weboldal használatakor kapott információkat, valamint a felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetőségét.

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan az adatkezelő sütiket használ a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése és a weboldal látogatóival kapcsolatos információk gyűjtésére, nyomon követésére. Kérjük, olvassa el jelen Adatvédelmi tájékoztató sütikkel és azok használatával kapcsolatos információkat tartalmazó pontját.

Az adatkezelő a következő személyes információkat gyűjti a weboldalon keresztül:

1. A weboldal használatával kapcsolatos információ

Az adatkezelő nyomon követheti, összegyűjtheti és összesítheti az információkat arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt, mely oldalakat, milyen sorrendben, mely időpontban és időtartamban látogat, mely linkekre kattint. Információk gyűjthetők azokról az URL-címekről is, amelyekről a jelen weboldalra történt hivatkozás. Az ilyen információk összegyűjtése magában foglalhatja az IP-cím, az operációs rendszer és a felhasználók által használt böngészőszoftver naplózását. Az IP-cím alapján a felhasználó internetszolgáltatója és a földrajzi helye is meghatározhatóvá válhat.

2. A felhasználó vagy harmadik fél által biztosított személyes adatok

A weboldalon lévő hírlevelekre történő feliratkozás, weboldalon való kommunikáció, az adatkezelő részére küldött e-mailek, vagy a szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó által megadott személyes adatok rögzítésére kerül sor. Előfordulhat, hogy a személyes adatokat az adatkezelő akkor kapja meg, ha a felhasználó e-mailt küld, vagy egyéb módon kapcsolatba lép.

Feliratkozás hírlevelekre: Hírlevélre történő feliratkozáshoz a felhasználónak meg kell adnia az e-mail címét.

Feliratkozás a weboldalra: weboldalra feliratkozáshoz a felhasználónak fel kell tüntetnie a nevét, e-mail címét és telefonszámát a feliratkozási űrlapon. A Regisztráció gombra történő kattintással a felhasználó elfogadja, hogy az adatkezelő képviselője felveheti vele a kapcsolatot, és hogy a hívás minőségi és képzési célokra rögzíthető.

A felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó kérheti a személyes adatai törlését vagy visszavonhatja a hozzájárulását telefonon, e-mailen, vagy a személyes fiókjába történő bejelentkezés során. A felhasználó bármikor kérheti telefonon vagy e-mailben az általa megadott személyes adatokhoz való hozzáférést. Jogosult továbbá a személyes adatok javítását, frissítését kérni a honlapon, vagy a saját személyes fiókján keresztül. Ezenkívül korlátozhatja a személyes adatai felhasználását, tiltakozhat a felhasználás ellen a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA


A felhasználó személyes adatait az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások biztosítása során a felhasználókkal való kapcsolattartás biztosítása, a felhasználók és az adatkezelő jogainak védelme, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci elemzés céljából, valamint jogszabály által előírt esetekben használja.

A Szolgáltatások használata során gyűjtött információk felhasználásának célja:

 • a weboldal üzemeltetése és szolgáltatások nyújtása, ideértve a személyre szabott tartalom megjelenítését;
 • kutatás és statisztikai elemzés végzése,
 • a marketing és az üzletfejlesztés megkönnyítése;
 • belső adminisztratív, jogi és könyvvizsgálati célok,
 • a weboldal technikai fejlesztése, a problémák megoldása, a szolgáltatások biztosítása, a csalások és visszaélések megelőzése,
 • a szolgáltatások javítása, újak fejlesztése,
 • a jogszabály által előírt vagy megengedett módon,
 • annak érdekében, hogy biztosítsuk a felhasználók, a partnerek, harmadik felek, valamint Szolgáltatásaink biztonságát és integritását.

A felhasználó személyes adatait különösen az alábbi célból használja fel az adatkezelő:

 • az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása,
 • statisztikai és egyéb tanulmányok készítése a felhasználók által biztosított anonimizált információk alapján.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználó jogosult megtagadni a személyes adatait, amely eredményeként előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatásokat nem tud igénybe venni.ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉLNEK


Az adatkezelő elsősorban jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában, valamint jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott esetekben továbbít harmadik fél számára személyes adatokat

Az adatkezelő megosztja a felhasználók bizonyos adatait a Szolgáltatásainkat érintő kapcsolattartás során, az adatkezelő részére technikai támogatást és szolgáltatást nyújtó cégekkel, partnerekkel:

 • Partnerekkel és szolgáltatókkal: A felhasználó személyes adatai megoszthatók azokkal az adatkezelő nevében szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal, mint például fizetés teljesítését biztosító, adatelemzést, marketing- és hirdetési szolgáltatást nyújtó vállalkozások. Ezek a harmadik fél szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó személyes adataihoz, és kizárólag az adatkezelő irányítása szerint használják fel az adatkezelő által igényelt szolgáltatás nyújtásához.

Az adatkezelő abban az esetben is jogosult a felhasználó személyes adatainak harmadik féllel való megosztására, ha az adatkezelő - saját belátása szerint - jóhiszeműen bízhat abban, hogy a nyilvánosságra hozatal:

 • jogszabály által biztosított vagy jogszabályban előírt célból,
 • bírósági, kormányzati vagy hatósági megkeresés esetén (közérdekű vagy az közhatalmi jogosítvány gyakorlásának végrehajtása),
 • a Használati Feltételek, az Adatvédelmi Tájékoztató és egyéb megállapodás érvényesítése miatt szükséges,
 • csalás, személyes adattal visszaélés, esetleges bűncselekmény elkövetésének megelőzése, vagy feltársa miatt, illetve biztonsági és technikai okokból szükséges,
 • vagyon-, tulajdon- és személyiségi jogvédelem miatt,
 • az adatkezelőre vonatkozó az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti közzétételi, illetve szerződésből eredő kötelezettség teljesítése és egyéb jogok gyakorlása miatt eljáró könyvvizsgálók, jogi képviselők számára szükséges.

A felhasználó adatainak továbbítására az Adatvédelmi Tájékoztatóban nem nevesített harmadik felekkel a felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.


AZ ÉRINTETT JOGAI


Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadók.

A felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit a weboldalon gyűjtött személyes adataival kapcsolatban az Info tv. 14-21. §-a, valamint a GDPR 13.-21. cikke tartalmazza: eszerint hozzáférhet személyes adataihoz, frissítheti az adatait, feliratkozhat hírlevelekre vagy egyéb módon kérhet információt a szolgáltatásokról, és bármikor kérheti, vagy személyes fiókján keresztül maga is törölheti a személyes adatait.

Ha a felhasználó az Európai Gazdasági Térségben (EGT) lakik vagy ott székhellyel rendelkezik, akkor kérheti,

 • hogy az adatkezelő tájékoztassa a birtokában lévő személyes adatai kezeléséről, beleértve, hogy a nyilvántartott adatairól másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog)
 • személyes adatai közvetlen marketing célú kezelésének korlátozását (direkt marketing célú adatkezelés),
 • a nyilvántartott személyes adatai helyesbítését (helyesbítéshez való jog),
 • a nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog),
 • személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • a személyes adatai továbbítását harmadik fél részére,
 • a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog).

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérés esetén az adatkezelő kérheti a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


A felhasználó személyes adatainak védelme a weboldal használatakor a fő prioritás. Az adatkezelő többféle biztonsági intézkedést hajt végre a felhasználó személyes adatainak biztonságos felhasználása érdekében, az oldalra történő személyes adatokkal belépés, vagy személyes adatok módosítása során.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Erre a célra az adatkezelő sztenderd munkamódszereket, például titkosított beszélgetést, biztonságos eszközöket, tűzfalakat és jelszóvédő rendszereket használ a felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelése érdekében.

Minden erőfeszítés és intézkedés ellenére az adatkezelő nem garantál teljes védelmet minden olyan fenyegetéssel szemben, amely ellenőrzésünkön kívül eshet, különösen az internet használattal járó veszélyek miatt. E tekintetben a jogosulatlan hozzáférés kiküszöbölése érdekében fontos a felhasználó által a személyes fiókhoz megadott jelszó titkosítása, amelyhez idegen által történő hozzáférés esetén az adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot. A felhasználó személyes adatait az adatkezelő csak addig tárolja, amíg az szükséges a személyes adatok gyűjtésének céljából. A felhasználók személyes adatainak megőrzésének ideje függ a felhasználásuk céljától, szem előtt tartva az Infotv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásait. A szolgáltatott személyes adatok feldolgozása és tárolása adatközpontokban zajlik, ahol a Szolgáltatások megfelelő működését biztosító berendezés található. Az adatkezelő a személyes adatokat felhasználhatja és tárolhatja a személyes adatbázisában vagy a webhely-adatbázis külön felületén. Mivel az adatkezelő szerverei a világ különböző régióiban helyezkednek el, előfordulhat, hogy egy adott felhasználó adatait nem a lakóhelye szerinti országban dolgozzák fel. A védelem szintje és a jogi szabályozás országonként eltérő lehet. Függetlenül a felhasználó személyes adatai felhasználásától ugyanazok a biztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra, amelyeket a jelen adatvédelmi irányelvek előírnak. Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során számos adatvédelmi jogszabályt tiszteletben tart, ideértve az USA és az EU közötti adatvédelmi megállapodást, az EU és az USA közötti adatvédelmi pajzs keretmegállapodást és az Egyesült Államok és Svájc között adatvédelmi pajzs keretmegállapodást.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó irányelv módosításaival összhangban időről időre változtasson az adatvédelmi tájékoztatón, közzé téve a weboldalon, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt a szöveg felülvizsgálata érdekében. Az irányelv előírásai nem alkalmazhatók visszamenőleges hatállyal. Amennyiben továbbra is az adatkezelő Szolgáltatásait használja az adatvédelmi irányelvek módosításának hatálybalépését követően, abban az esetben az adatkezelő által nyújtott Szolgáltatáshoz történő hozzáférést és/vagy felhasználást az irányelvvel harmonizált Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására vonatkozó jóváhagyó nyilatkozatnak kell tekinteni.

COOKIE SZABÁLYZAT (Sütiszabályzat)


MI A COOKIE (SÜTI)?

A sütiket a legtöbb webhely használ annak érdekében, hogy javítsa a felhasználói élményt a részére nyújtott szolgáltatásokkal azáltal, hogy lehetővé teszi egy webhelynek, hogy „emlékezzen” a látogatóra, akár egyetlen látogatásának időtartama alatt session cookie (egy "munkamenet-süti" használatával), akár az ismételt látogatások (egy "tartós süti" használatával) alkalmával.

A sütik szükségesek ahhoz, hogy például navigálni tudjon a weboldalon, a beállításai tárolását, és általában lehetővé teszik a weboldal teljesítményének a javítását. A sütik gyorsabbá és könnyebbé teszik a látogató és a weboldal közötti interakciót.

A cookie-kat beállíthatja a meglátogatott webhely („első fél sütik”), vagy más webhelyek is beállíthatják azokat, akik a megtekintett oldal tartalmát üzemeltetik („harmadik fél sütik”).

További információt a sütik működéséről a www.cookiecentral.com oldalon találhat.

MI VAN A SÜTIBEN?

A süti egy egyszerű szöveges fájl, amelyet a számítógépen vagy a mobil eszközön egy webhely szervere tárol, és csak ez a szerver képes letölteni vagy olvasni a süti tartalmát. Minden süti a látogató meghajtóján kerül tárolásra. Néhány névtelen információt tartalmaz, például egyedi azonosítót, a webhely nevét és néhány számjegyet és számot.

SÜTIK HASZNÁLATA A WEBOLDALON

Jelen weboldalon sütiket használ, abból a célból, hogy információkat gyűjtsön weboldal látogatók használati szokásairól, és azzal összhangban javítsa a webhely teljesítményét. Ez amiatt fontos, mert segít javítani a weboldal látogatóinak felhasználói élményét a webhelyen.

A sütik nem károsak a számítógépére. Jelen weboldal nem használ sütiket semmiféle személyes vagy különleges adat tárolására vonatkozóan, és semmilyen személyes adata sem kerül átadásra harmadik félnek.

A sütik következő négy kategóriáját használjuk a weboldalunkon:

A feltétlenül szükséges sütikre azért van szükség, hogy a felhasználó navigálni tudjon a weboldalon, és bizonyos szolgáltatások használatakor, például jelszóval védett oldalak eléréséhez, regisztrálásához, és a weboldalon történő kereséshez. Megjegyzik a korábbi felhasználói műveleteket is, amikor ugyanazon munkamenet előző oldalára vált.

A teljesítmény-sütik összesített információkat tartalmaznak a weboldal használatáról. Ezeket az adatokat a felhasználó eszközén tárolja a böngésző munkamenetei között. Ilyen adatok például a következő mutatók lehetnek: a webhelyen eltöltött idő, a leggyakrabban látogatott oldalak, annak követése, hogy mely weboldalrészek és szolgáltatások érdekelték a felhasználót, hirdetési és/vagy marketing kampány hatékonysága stb.

A teljesítmény-sütik segítségével gyűjtött összes információ statisztikai- és elemzési célokat szolgál. Néhány süti-adatot kizárólag a fent említett célokra lehet továbbítani harmadik felek számára, akik rendelkeznek a webes erőforrás engedélyével.

A funkcionális sütik a felhasználó eszközén tárolt beállítások vagy konfigurációk mentésére szolgálnak a böngésző munkamenetei között. Ilyen adatok például a következő mutatók lehetnek: felhasználónév, profilfotó, a megjegyzésekben maradt információ, webhely nyelve, elhelyezkedés, adatok arról, hogy a felhasználó korábban kapott-e valamilyen információt, valamint más webhely-beállításokat.

Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználók számára videók megtekintését, online interakciókban való részvételt (szavazások) és a közösségi hálózatokkal való interakciót. Ezek a sütik emlékeznek a felhasználó által szolgáltatott információkra, ezáltal növelve a webhellyel való interakció hatékonyságát.

Néhány süti-adatot kizárólag a fent említett célokra lehet továbbítani harmadik felek számára, akik rendelkeznek a webes erőforrás engedélyével

A targeting vagy hirdetési sütik olyan tartalom biztosítására szolgálnak, amely segítenek a hirdetéseket a felhasználó számára személyre szabni. A targeting sütiket általában a weboldal üzemeltetőjének hozzájárulásával a felhasználó eszközén tárolja a böngésző munkamenetei között. Ilyen adatok például a következő mutatók lehetnek: az ajánlott szöveges, grafikus, audió- és videóanyag nyomon követése az újbóli megjelenítés elkerülése érdekében, célzott hirdetések kezelése, a reklámkampányok hatékonyságának értékelése, információk a felhasználó böngészési magatartásáról és más webhely-beállításokról.

A weboldal megoszthatja ezeket az információkat harmadik felekkel, köztük a média ügyfelekkel, a hirdetőkkel, az ügynökségekkel és az üzleti partnerekkel, hogy magas színvonalú, célzott reklámokat biztosítson.

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokból és elemző szolgáltatásokból eredő sütik:

Az adatkezelő használ harmadik fél tulajdonában lévő szolgáltatásokat, például a Facebook, a Twitter, az Instagram, az Alphabet Inc., a Gemius a weboldalon szereplő tartalmak gyors kézbesítéséhez, jobb megjelenítéséhez és részletes elemzéséhez. A fent példaként említett vállalatok a webhely működtetése során használhatnak sütiket a felhasználó eszközén.

Hangsúlyozzuk, hogy jelen webhely nem befolyásolhatja ezen szolgáltatások használata során a felhasználó eszközén elhelyezett sütik működését. A használatukhoz szükséges összes információ megtalálható a megfelelő forrás megkeresésével.

A Google Analytics használati feltételei megismerhetők a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html oldalon.

Süti kezelése:

A főbb (az alábbiakban felsorolt) böngészők úgy vannak beállítva, hogy automatikusan elfogadják a sütiket. A tiltáshoz használja a böngésző súgóját. A súgó funkció a menüben vagy az F1 gomb megnyomásával érhető el.

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/en/privacy/websites/#cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html

Safari MacOS-hoz: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu

Fontos:

 • A sütik konfigurációja a mobil böngészők számára változhat,
 • Jelen weboldal kizárólag sütik használata esetén érhető el,
 • A sütik letiltása korlátozhatja a tartalomhoz való hozzáférést, és a Szolgáltatások nem megfelelő működéséhez vezethet.

Ha a felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, vagy szándékosan törli azokat a saját böngészőjéből, akkor a webhely további látogatásakor ismét felajánlja a sütik engedélyezését és használatát.

A sütik használatával kapcsolatos további kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk e-mailen.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

grante@grante.hu