GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt.

logos.jpg

Pályázatok

K+F+I Fejlesztése 3D nyomtató fejlesztéssel kapcsolatban

6.2. K+F+I Fejlesztése 3D nyomtató fejlesztéssel kapcsolatban

 • A kedvezményezett neve: GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • A projekt címe: GRANTE ZRt. K+F+I fejlesztése 3D nyomtató fejlesztéssel kapcsolatban
 • A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00345
 • A szerződött támogatás összege: 76 650 169 Ft
 • A támogatás mértéke: 45 %
 • A projekt befejezési dátuma: 2021.04.28.
 • A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A 3D nyomtatás vitathatatlanul napjaink egyik legnagyobb lehetőségeket magában rejtő fejlesztési területe. A technológia durván 30 évvel ezelőtti megjelenése óta a folyamatos innovációnak köszönhetően az elmúlt években egyre szélesebb körben kezdődött meg napi szintű felhasználása, és mára szinte minden gyártási területen legalább kipróbálásra került. Bizonyos esetekben már az ipari szintű felhasználására (végtermékgyártásra) is láthatunk próbálkozásokat, azonban a 3D nyomtatás iparban való, robbanásszerű elterjedésének jelenleg két tényező állja a legnagyobb gátját. Az egyik a nyomtatás sebessége, a másik a nyomtatott anyagok végtermékként való felhasználásának korlátai. A nyomtatott műanyag termékek napjainkban többnyire „csak” mintaként használhatók, de tényleges felhasználhatóságuk a legtöbb termék esetén erősen korlátozott.

Célunk, hogy a fejlesztés során, e két szempontot szem előtt tartva, a DO3D Innovations Kft.-vel való együttműködés keretében, az általuk tervezett, forgalmazott és részben nálunk gyártott Voxel típusú nyomtatót alapgépként felhasználva, olyan új, ipari alkalmazásra képes 3D nyomtatót alkossunk, mely mind a munkadarab polimerizációjának sebességében, mind annak lehetséges anyagösszetételében egyedülálló. A különböző töltőanyagokkal való dúsítás eredményeképpen olyan mechanikai tulajdonságú anyagokat tervezünk létrehozni, melyek képesek lesznek hosszú távon, egy-egy termékbe épülve, vagy önállóan, önálló termékként megfelelni a követelményeknek. Feltett célunk, hogy a K+F projektünk során előálló nyomtató-fejlesztés és a hozzá tartozó anyagok mellett ésszerűtlen alternatívát jelentsenek a fröccsöntéssel előállított alkatrészek, kis- és közepes szériájú gyártások esetén. 

A fotópolimerek különböző anyagokkal való dúsítása és ez által történő megerősítése, valamint azoknak additív módon történő felhasználásra irányuló fejlesztése olyan kihívás, mellyel, annak komplexitása miatt, nagyon kevesen próbálkoznak a világban.

További célunk, hogy a sikeres fejlesztést követően megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az alapanyagot mily módon tudjuk egyéb, a piacon már jelenlévő nyomtatók számára is nyomtatásra képessé tenni, azok jelentősebb átalakítása nélkül. Ez által – külső egységként és/vagy fejegységként – a termék és az alapanyagok még szélesebb kör számára válnának elérhetővé. 

 1. Alapanyag-fejlesztés:
 2. Különböző töltő anyagokkal dúsított fotópolimer-rendszerek kialakítása
 3. Ezen anyagok additív módon történő feldolgozásának vizsgálata
 4. Validált anyagok mechanikai vizsgálata
 5. Gépfejlesztés:
 6. Zárt rendszerű polimerizációs tér kialakítása
 7. Nagy viszkozitású alapanyagok polimerizációs térben történő terjedésének vizsgálata
 8. Töltő anyagokkal dúsított alapanyagok homogenizációjának megoldása
 9. A nagy viszkozitású alapanyagok polimerizációs térbe juttatásának megoldása, rásegítéssel 
 10. Keresztmetszeti síkban megnövelt építési terület kialakítása
 11. Gép külső dizájnjának és belső vezérlésének véglegesítése 
 12. Az alapanyagkezelő egység egyéb, a piacon jelen lévő gépekhez való csatolhatóságának vizsgálata