GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt.

logos.jpg

Pályázatok

Pályázatok

Multidimenziós additív fémnyomtató

A kedvezményezett neve: GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A fejlesztés tárgya, célja: Multidimenziós additív fémnyomtató

A szerződött támogatás összege: 326 178 372 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Projektünk egy olyan fém 3D nyomtató termék létrehozására irányul, amely valós alternatívát kínál a ma piacon lévő fémnyomtatási eljárásokhoz képest úgy, hogy a nyomtatási folyamatot, így a berendezés termelékenységét jelentősen gyorsítja. A létrehozandó termék legfontosabb újdonsága a rétegfelépítés módjában rejlik. A mai fém 3D nyomtatási eljárások közös jellemzője, hogy az építési felülettől távolodva vékony rétegekben hozza létre a gyártott alkatrész geometriáját. Ehhez képest a fejlesztésünk lényege, hogy ezt a rétegépítést a berendezés egyszerre több ponton végezze, ezzel jelentősen felgyorsítva a folyamatot. Terveink szerint a fém 3D nyomtatásban túlnyomórészt alkalmazott por formátumú fém nyersanyagot az ún. wire melting eljárásokhoz hasonlóan, egy jobban feldolgozható, nagyobb arányban újrahasznosítható és egyszerűbb gépkonstrukciót lehetővé tevő nyersanyaggal váltjuk ki.
A projekt során létrehozandó termékkel célunk egy olyan készültségi fok elérése, ahol valós piaci megrendeléseket tudunk fogadni a kifejlesztett berendezésre, valamint a kifejlesztett berendezés házon belüli gépparkjával cégünk fém 3D nyomtatási szolgáltatást képes nyújtani. A projekt hátteréül szolgál az a kutatás-fejlesztési és 3D nyomtató konstrukciós munka, amelyet a Grante Zrt. 2016 óta végez. Ennek során sikerrel valósult meg egy ún. fotopolimer műgyanta alapanyagot feldolgozó, a piacon elérhető technológiákhoz képest nagyságrendi gyártási sebességbeli javulást lehetővé tevő 3D nyomtató kifejlesztése. A fenntarthatóságot biztosítja, hogy a termék piaci értékesítése hosszú távon elegendő bevételt generál a folyamatos fejlesztéssel és gyártással kapcsolatos valamennyi költség lefedéséhez. A hatékony fémipari additív gyártástechnológiákat jelenleg elsősorban az autóiparban, az űr- és repülőgépiparban, az olaj- és gáziparban, technikai versenysportokban, az orvostechnikai eszközök, illetve szerszámok és szerszámgépek gyártásában alkalmazzák. Egy, a jelenleg piacon elérhető technológiához képest dupla sebességű nyomtatásra alkalmas fémnyomtató célcsoportjaként a fenti piaci szegmensek prominens globális, európai és hazai szereplői azonosíthatóak. Kiemelt célcsoportként azonosíthatóak az olaj- és gázipari, a szerszámok és szerszámgépek, az orvostechnikai, illetve a technikai sportokban használt eszközök gyártására szakosodott cégek. Ezekben a szegmensekben jellemzően nagyobb méretű alkatrészekre van szükség, illetve ezen alkatrészek nem igényelnek magas nyomtatási felbontást, ezáltal a fejlesztendő lézeres huzal olvasztásos kétirányú fémnyomtatási technológia számára tökéletes célpiac.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.01.31.

6.1. Fémmegmunkálási kapacitás növelése pályázat

A kedvezményezett neve: GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt címe: Fémmegmunkálási kapacitás növelése a GRANTE ZRT-nél

A szerződött támogatás összege: 65.730.000, – Ft visszatérítendő támogatás

A támogatás mértéke (%-ban): 70 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A híradástechnikai termékeink mellett egyre több bérmunka jellegű munkát kezdtünk elvállalni. Cégünk telephelyén több csarnokban, egymástól elszigetelten folyik a gyártás. A projekt keretében az egyik már meglévő, jó állapotú, gazdaságos fűtési rendszerrel ellátott 1200m2-es csarnokunkat szeretnénk bővíteni. A létrejövő új csarnokrészbe szeretnénk elhelyezni CNC maró és forgácsoló gépeinket, valamint az ezek “ellátásához” szükséges vágó gépeinket. A már meglévő bővítendő csarnok új része felőli végébe pedig a pályázatban beszerezni kívánt hegesztő robot kerülne.

Az elmúlt években egyre több olyan megkeresést kaptunk, ami nagy darabszámú, egységes termék (pl. napelem parkok tartó oszlopai, vázszerkezetei stb) hegesztésére vonatkozott. Jelen “kézi” hegesztési technológiáinkkal ezen alkatrészek gyártása rendkívül időigényes és nem költséghatékony. A hegesztés automatizálása, robotosítása az iparág egy újabb szegmensét nyitná meg, mivel a robotkar által készített hegesztések azonos minőségben készülnek, legalábbis a varratok hibalehetőségeiből kiküszöböli az emberi hegesztő által bevihető hibákat. Nem beszélve arról, hogy a robottal végzett hegesztés során a dolgozók nincsenek kitéve a hegesztés élettani (ívfény, magas hőmérséklet, nagy áramerősség, zaj) hatásainak védőöltözettől és védőfelszerelésektől függetlenül. Emellett a robot a nap 24 órájában képes végezni a hegesztési munkafolyamatot, addig egy minősített hegesztőnek az egy műszakban hegesztéssel töltött ideje ennek csupán a töredéke. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a robot mellett nem lesz szükség hegesztő személyzetre, hanem az azonos, nagy darabszámú munkadarabokat nem a hegesztő szakembernek kell monoton módon elkészítenie, így a nagy szaktudást igénylő egyedi feladatokra fókuszálhatnak. Sőt a hegesztő robot programozásához szakképzett munkaerőre, illetve a paletták és alkatrészek cserélésére pedig betanított munkásra is szükség lesz, így a projekt megvalósulása esetén ezzel várhatóan több munkahelyet is teremtünk. A hegesztő robot rendkívül jól kiegészítené továbbá a már meglévő saját gépparkunkat, illetve segítségével a környező vállalatokkal együttműködve, akár közösen is tudnánk komplex, hegesztést is igénylő munkákat elvállalni.

A projekt eredményeképpen mindenképpen számítunk arra, hogy a jelenleg egyre gyakrabban felmerülő új, beszállítói megbízásoknak, megkereséseknek a lehető leghatékonyabban tudunk eleget tenni, amely következtében a humán erőforrás megtartása nem okozna problémát cégünk számára.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.02.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00879

6.2. K+F+I Fejlesztése 3D nyomtató fejlesztéssel kapcsolatban

 • A kedvezményezett neve: GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • A projekt címe: GRANTE ZRt. K+F+I fejlesztése 3D nyomtató fejlesztéssel kapcsolatban
 • A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00345
 • A szerződött támogatás összege: 76 650 169 Ft
 • A támogatás mértéke: 45 %
 • A projekt befejezési dátuma: 2021.04.28.
 • A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A 3D nyomtatás vitathatatlanul napjaink egyik legnagyobb lehetőségeket magában rejtő fejlesztési területe. A technológia durván 30 évvel ezelőtti megjelenése óta a folyamatos innovációnak köszönhetően az elmúlt években egyre szélesebb körben kezdődött meg napi szintű felhasználása, és mára szinte minden gyártási területen legalább kipróbálásra került. Bizonyos esetekben már az ipari szintű felhasználására (végtermékgyártásra) is láthatunk próbálkozásokat, azonban a 3D nyomtatás iparban való, robbanásszerű elterjedésének jelenleg két tényező állja a legnagyobb gátját. Az egyik a nyomtatás sebessége, a másik a nyomtatott anyagok végtermékként való felhasználásának korlátai. A nyomtatott műanyag termékek napjainkban többnyire „csak” mintaként használhatók, de tényleges felhasználhatóságuk a legtöbb termék esetén erősen korlátozott.

Célunk, hogy a fejlesztés során, e két szempontot szem előtt tartva, a DO3D Innovations Kft.-vel való együttműködés keretében, az általuk tervezett, forgalmazott és részben nálunk gyártott Voxel típusú nyomtatót alapgépként felhasználva, olyan új, ipari alkalmazásra képes 3D nyomtatót alkossunk, mely mind a munkadarab polimerizációjának sebességében, mind annak lehetséges anyagösszetételében egyedülálló. A különböző töltőanyagokkal való dúsítás eredményeképpen olyan mechanikai tulajdonságú anyagokat tervezünk létrehozni, melyek képesek lesznek hosszú távon, egy-egy termékbe épülve, vagy önállóan, önálló termékként megfelelni a követelményeknek. Feltett célunk, hogy a K+F projektünk során előálló nyomtató-fejlesztés és a hozzá tartozó anyagok mellett ésszerűtlen alternatívát jelentsenek a fröccsöntéssel előállított alkatrészek, kis- és közepes szériájú gyártások esetén. 

A fotópolimerek különböző anyagokkal való dúsítása és ez által történő megerősítése, valamint azoknak additív módon történő felhasználásra irányuló fejlesztése olyan kihívás, mellyel, annak komplexitása miatt, nagyon kevesen próbálkoznak a világban.

További célunk, hogy a sikeres fejlesztést követően megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az alapanyagot mily módon tudjuk egyéb, a piacon már jelenlévő nyomtatók számára is nyomtatásra képessé tenni, azok jelentősebb átalakítása nélkül. Ez által – külső egységként és/vagy fejegységként – a termék és az alapanyagok még szélesebb kör számára válnának elérhetővé. 

 1. Alapanyag-fejlesztés:
 2. Különböző töltő anyagokkal dúsított fotópolimer-rendszerek kialakítása
 3. Ezen anyagok additív módon történő feldolgozásának vizsgálata
 4. Validált anyagok mechanikai vizsgálata
 5. Gépfejlesztés:
 6. Zárt rendszerű polimerizációs tér kialakítása
 7. Nagy viszkozitású alapanyagok polimerizációs térben történő terjedésének vizsgálata
 8. Töltő anyagokkal dúsított alapanyagok homogenizációjának megoldása
 9. A nagy viszkozitású alapanyagok polimerizációs térbe juttatásának megoldása, rásegítéssel 
 10. Keresztmetszeti síkban megnövelt építési terület kialakítása
 11. Gép külső dizájnjának és belső vezérlésének véglegesítése 
 12. Az alapanyagkezelő egység egyéb, a piacon jelen lévő gépekhez való csatolhatóságának vizsgálata

6.3. Termelékenység növelése az extrúziós 3D nyomtatásban

Kedvezményezett neve: GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: „Termelékenység növelése az extrúziós 3D nyomtatásban”

A támogatás összege: 251 466 590, – Ft

A támogatás mértéke: 56,866493%

A Projekt tartalmának bemutatása: A világban jelenleg zajló folyamatok alapján elkerülhetetlen, hogy a közeljövőben radikálisan átalakuljon az ipari gyártási kultúra és a 20. századi technológiák tömegtermelését (mass production) jelentős részben felváltsák a korszerű, egyénre szabott termékek (massclusivity), amelynek köszönhetően lehetővé válik a keletkező műanyag hulladékok mennyiségének jelentős csökkentése is. A hőre lágyuló műanyagok 20. századbeli elterjedése hívta életre a ma ismert tömeggyártási eljárásokat, melyek közül a legelterjedtebb a fröccsöntés. Itt egy fém öntőszerszámba magas hőmérsékleten és nyomáson befecskendezett műanyag adja a végterméket. Habár ez az eljárás megfelelő automatizálás mellett termelékeny, mégis néhány számottevő hátránnyal is jár: 1. Szükséges egy fém öntőszerszám megléte, melynek elkészítése jelentős idő- és költségvonzatú, 2. nincs lehetőség egyedi variációkra, a gyártott termék geometriája a szerszám által adott. Nem alkalmazható tehát az eljárás az ipari termékgyártás területén, ahol gyors és költséghatékony termék iterációkra van szükség, valamint olyan területeken, ahol a testreszabhatóság igénye magas fokon érvényesül – mint az egészségügy. Részben ezen kihívásokra válaszul jelentek meg az első 3D nyomtatási eljárások az 1980-as években, akkor még csak egy szűk ipari szegmens számára elérhető ipari gépek formájában. 3D nyomtatás alatt valójában többféle additív (felépítő) gyártástechnológiát értünk (pl. FDM, SLA, SLS, inkjet printing, binder jetting, stb.), ahol nincsen szükség öntőszerszámra: az alapanyagot egyenletes rétegekben egymásra építve adódik ki a végtermék formája. Ezen technológiák a kezdetektől jelentős figyelmet kaptak, de különösen az alacsony árú otthoni, hobbi gyártási célokra is használható 3D nyomtatók megjelenésével. Bár a valamennyi háztartásban elérhető 3D nyomtatás víziójának teljesülése még várat magára, azt látjuk, hogy a piac javát (80-90%) képező ipari szegmensben tovább nő az elterjedtsége és ma már kisvállalkozások is használják prototipizálási igényeik lefedésére. Van azonban néhány olyan technológiai korlátja, amelyet még egyetlen gyártó sem oldott meg hatékonyan, mint a gyártási sebesség kérdése. A 3D nyomtatási technológiák között dominánsnak számító extrúziós eljárás (FDM) esetén az elmúlt 30 évben alig tapasztalhattunk gyártási sebesség-növekedést. Egy tipikusnak mondható, tenyérnyi méretű alkatrész esetén ez 2-3 perces rétegenkénti építési időt, vagy 2-4 óra teljes gyártási időt jelent. Nagy méretűnek számító, 20x20x20 cm-es bef. méretű összetett darabok esetén a gyártási idő 36-48 óra is lehet. A megvalósuló fejlesztés erre a problémára ad választ. Olyan 3D nyomtatót készítünk és validálunk piacosíthatóság szempontjából, amely drasztikusan gyorsabb, és legalább megduplázza vagy még tovább növeli a ma elérhető berendezések sebességét. Ehhez olyan technológiai megoldásokat alkalmazunk, amelyekhez hasonlót a piacon ma nem láthatunk és amelyek a cégünk birtokában lévő szabadalom által is védett innovációs tartalommal bírnak. Célunk továbbá olyan, ma elérhető és FDM eljárásban használt alapanyagok (pl. a hatékonyan feldolgozható PLA és PET, vagy a műszaki ABS és mások) alkalmazhatóságának megteremtése a fejlesztendő termékben, amelyek által a gyártott végtermék iparilag felhasználható. Az új terméket tekintve jelentős piaci pontenciálra számítunk, részben az innováció piacteremtő lehetőségeiből kiindulva. Várakozásaink szerint a ma középméretűnek számító FDM berendezés gyártók darabszámait érjük el a termék piacravitelétől számított 5 éven belül. Meggyőződésünk, hogy az említett kihívásokra adott hatékony válasz olyan folyamatokat (hagyományos gyártási eljárások kiváltását, a 3D nyomtatás fokozottabb elterjedését és hozzáférhetőbbé válását) katalizál majd az iparban, amelyek közelebb visznek az egyedi használati tárgyak, gépek, okos eszközök, az egyénspecifikus gyógyítási módszerek világa felé, ahol az emberi sokszínűség a tárgyaink szintjén is jelentkezni tud majd.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00093

BAR-1.1.1-22-2022-00011

A projekt célja, a GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására,
amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenve
A kedvezményezett neve: GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
A projekt címe: Infrastruktúra fejlesztés a Grante Zrt.-nél
A projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-22-2022-00011
A fejlesztés tárgya, célja: A projekt célja, a GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására,
amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedett el.
A szerződött támogatás összege: 337 397 497 Ft
A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A GRANTE folyamatban lévő és jövőbeni innovációinak sikeres megvalósításához, bevezetéséhez és a
külföldi terjeszkedéshez fontos a jövőbe mutató infrastrukturális háttér megteremtése. Az
infrastruktúra fejlesztések segítségével:
Az egyik legnagyobb, 70-es években épült 2960m2-es épület teljes felújításával, – melyhez egy nemrég
épített 330m2-es csarnok csatlakozik közvetlenül – helyet tudunk biztosítani mindannak, ami a
termeléshez és a meghatározott célok eléréséhez szükséges.
1. Helyet tudunk biztosítani két impozáns bemutatóteremnek, mind a 3d termékek, mind az új típusú
kétsávos 5Gs antenna rendszerek, valamint már meglévő híradástechnikai termékeink bemutatásához.
2. Kialakítunk egy nemzetközileg is meghatározó 3D nyomtató kutató és fejlesztő labort a 3D-s
fejlesztő csapat további innovációinak felgyorsítására.
3. Valamint egy ehhez kapcsolódó profi mintaüzemet a 3D nyomtatók, kiegészítők és egyéb
fejlesztések számára.
Az IT fejlesztések eredményeként a már meglévő iroda helyiségeinkben:
4. Ideális munkakörnyezetet teremthetnénk a fejlesztő-mérnökök rekrutálása és hosszú-távú
megtartása céljából,
5. Valamint kialakíthatnánk egy jól felszerelt oktatóközpontot, kollégáink továbbképzése, ipari
partnereink- és vevőink betanítása számára
Új CNC megmunkáló központ és egyetemes eszterga beszerzésével
6. Meglévő marógépeink mellé nagy szükségünk lenne egy új gépre is. A mostani terheltség
mellett és ezek a legjobban kihasznált gépeink, sokszor így is „gép szűkében” vagyunk, de a várható
növekedés mindenképp új gép beszerzését is megkívánja. A sok egyedi gyártás, fejlesztési iterációk és
kis darabszámos szériák miatt hagyományos esztergagépeket is használunk, melyek szintén
matuzsálemnek számítanak már, sokszor kell javítani őket, így óriási szükségünk van egy új
egyetemes esztergára is.
Napelemek telepítésével:
7. Cégünk fontosnak tartja, hogy lehetőség szerint csökkentse az ökológiai lábnyomát. Ennek
érdekében szeretnénk felhasználni a pályázat adta lehetőség igénybevételével a napelemes rendszer
kiépítését. Mindemelett felmértük Cégünk energiafelhasználását is és gazdaságos megoldásnak
tartjuk a megújuló energiaforrás használatát.
Meggyőződésünk, hogy ezen infrastrukturális fejlesztések segítségével fel tudnánk gyorsítani a
GRANTE nemzetközi piacok felé irányuló terjeszkedését mind a stratégiai mikrohullámú antenna,
mind pedig a 3D nyomtató piacon.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.05.31.

Mérföldkő készültségi szint:
1db Napelemes erőmű létesítése a meglévő 2960m2-es csarnok tetőszerkezetére telepítve, amelyet 258db
napelem panel és 2db ipari inverter alkot elkészült.
MCV 1100 Quick típusú vertikális megmunkálóközpont beszerzése és beüzemelése megtörtént
SN 50 C / 1500 típusú esztergagép beszerzése és beüzemelése megtörtént
A 2960m2-es épületben található 1200m2-es csarnokrész szerkezeti felújítása, kopolit üvegek cseréje
szendvicspanelekre, nyílászárók cseréje, szigetelt kapuk beépítése megtörtént.
Mérföldkő készültségi szint:
Csarnokfelújítás: 20% – ez lehet magasabb is ha szerinted jobban áll
Eszközbeszerzés: 90%
Informatikai eszközök beszerzése: 0% (következő mérföldkőben valósul meg)
Pénzügyi készültségi szint: 15%